Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-23: Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-32-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-32-2020-23
Název Přijetí dotace k projektům - II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat a II/360 Oslavička – Rudíkov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval A. Bulíčková, R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektům II/353 Velký Beranov – obchvat, II/128 Salačova Lhota – obchvat  a II/360 Oslavička – Rudíkov (dále jen „Projekt“).

Realizace a financování Projektu II/353 Velký Beranov - obchvat bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020. Rada kraje schválila usnesením 1979/32/2018/RK dne 13. 11. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 20. 10. 2020 byla na účet kraje připsána dotace z IROP ve výši 270 457 666,73 Kč.

Realizace a financování projektu II/128 Salačova Lhota - obchvat bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020. Rada kraje schválila usnesením 1979/32/2018/RK dne 13. 11. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 16. 10. 2020 byla na účet kraje připsána závěrečná dotace z IROP ve výši 19 883 838,69 Kč.

Realizace a financování Projektu II/360 Oslavička - Rudíkov bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020. Rada kraje schválila usnesením 1799/29/2018/RK dne 16. 10. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 20. 10. 2020 byla na účet kraje připsána dotace z IROP ve výši 40 709 494,10 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelových dotací.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 270 457 666,73 Kč na financování projektu II/353 Velký Beranov – obchvat, 19 883 838,69 Kč na financování projektu II/128 Salačova Lhota – obchvat a 40 709 494,10 Kč na financování projektu II/360 Oslavička - Rudíkov. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 270 457 666,73 Kč;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/128 Salačova Lhota - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 19 883 838,69 Kč;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 Oslavička - Rudíkov o účelovou dotaci z IROP ve výši 40 709 494,10 Kč.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz