Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-27: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

RK-32-2020-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-32-2020-27
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 15. 9. 2020 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o sestavu výukového mini NC soustruhu, inventarizační číslo 0980191, rok pořízení 1993, pořizovací cena 227 406 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Mini NC soustruh jej technicky zastaralý, většina pohonů je poškozená. Vzhledem ke svému stáří neodpovídá současným potřebám výuky. Byl nabídnut ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina, nikdo o něj neprojevil zájem, proto škola navrhuje jeho fyzickou likvidaci.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením sestavy výukového mini NC soustruhu, inventarizační číslo 0980191, rok pořízení 1993, pořizovací cena 227 406 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz