Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-29: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label

RK-32-2020-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-32-2020-29
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – peněžní ocenění v rámci Evropské jazykové ceny Label
Zpracoval A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí peněžních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jejich zprostředkování oceněné příspěvkové organizaci.

Projekt Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, s názvem Kouzelný les byl jedním ze sedmi oceněných inovačních projektů z oblasti jazykového vzdělávání a získal cenu Evropská jazyková cena Label 2020 udělovanou MŠMT. Předložený projekt splnil všechny předpoklady vyhlášené pro rok 2020 a byl oceněn částkou 200 000 Kč. Částka bude škole poskytnuta prostřednictvím účtu zřizovatele.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje: 

  • schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o peněžní prostředky Evropské jazykové ceny Label 2020 ve výši 200 000 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod o ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020 ve výši 200 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě peněžního ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020 z MŠMT ve výši 200 000 Kč určeného pro Základní školu a Praktickou školu, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (UZ 33264).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 -  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o peněžní prostředky z  MŠMT na ocenění Evropské jazykové školy Label 2020 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-32-2020-29;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020 ve výši 200 000 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 10. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz