Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-35: Soutěž CoVyaIT pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina

RK-32-2020-35.pdf, RK-32-2020-35pr01.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-32-2020-35
Název Soutěž CoVyaIT pro studentky a studenty středních škol Kraje Vysočina
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor informatiky po dohodě s OŠMS předkládá materiál, který reaguje na současnou situaci, kdy studium na středních školách probíhá pouze distančním způsobem. 

Z tohoto důvodu bychom chtěli studentkám a studentům středních škol zřizovaných Krajem Vysočina zatraktivnit tuto distanční výuku a dát šanci těm aktivním z nich, kteří se zajímají o moderní IT technologie a pracují doma na svých projektech.

Proto přicházíme s konceptem rychlé a jednoduché on-line soutěže o zajímavé ceny, do které by se naši středoškoláci mohli rychle zapojit. 

Od soutěže též očekáváme vytvoření celokrajské středoškolské IT komunity se kterou budeme dále pracovat na specializovaných aktivitách v technologickém vzdělávání.

 

Název – CoVyaIT?

Propozice soutěže:

Každý student či studentka jakékoliv střední školy zřizované krajem (sám či v týmu) zpracuje 3 až 5 minutové youtube video o vlastním technologickém projektu, na kterém pracuje doma nebo v technologickém kroužku. Video též může být o vlastním nápadu využití jakýchkoliv IT technologií v běžném životě, pro vzdělávání atd.

 

Odkaz na video nám účastníci soutěže spolu s kontaktem zašlou do 20.11. 23:59 na mail soutez.it@kr-vysocina.cz

Hodnotící komise: Hodnocení soutěže provede komise složená ze zástupců IT odborníků, pedagogů a zástupců Kraje Vysočina. Členy hodnotící komise jmenuje vedoucí OI Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Petr Pavlinec.

Hodnocení: Každý člen poroty přiřadí každému videu hodnocení v rozsahu 1 - 5 bodů za zpracování a 1 - 10 bodů za IT odbornost. Autoři 5 videí, která získají nejvíce bodů, obdrží věcné dary od Kraje Vysočina

5 nejlépe hodnocených videí získá věcné dary od Kraje Vysočina:

 

1. místo - věcný dar Notebook Dell Latitude 3510 cca 17 000 Kč/ks

2. až 5. místo - věcný dar telefon Samsung Galaxy A20e cca 4000 Kč/ks

Návrh řešení

OI navrhuje radě kraje vyhlásit soutěž CoVyaIT? a předkládá k projednání propozice soutěže, které jsou uvedeny v popisu problému.

OI dále navrhuje, aby rada kraje rozhodla o poskytnutí darů účastníkům soutěže CoVyaIT? na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-35, př. 1. Jejich pořízení bude uhrazeno z prostředků alokovaných v kapitole Informatika.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s vyhlášením soutěže, podporuje tutu aktivitu a bude nápomocen v distribuci informace o probíhající soutěži cílové skupině na krajských SŠ.

Návrh usnesení vyhlašuje

soutěž CoVyaIT?;

schvaluje

propozice soutěže CoVyaIT? uvedené v popisu problému k tomuto materiálu;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům soutěže CoVyaIT? na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz