Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2020-36: Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-32-2020-36.pdf, RK-32-2020-36pr01.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-32-2020-36
Název Žádost o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ v celkové výši 450 000 Kč na pořízení 3 ks přístrojů AIRVO pro terapii při onemocnění COVID-19. Žádost o  nadační příspěvek je obsažena v materiálu RK-32-2020-36, př. 1. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek s výslovným uvedením zřizovatele, že žadatel je oprávněn přijmout nadační příspěvek do majetku organizace, je jednou z povinných příloh žádosti.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí nadačního příspěvku pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s podáním žádosti.

Návrh řešení

Nadační příspěvek bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s podáním žádosti a přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví nemocnice dle materiálu RK-32-2020-36, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s podáním žádosti a následně s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví nemocnice je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek a následně s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 6. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz