Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-29: Poskytnutí daru vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika 2019

RK-33-2019-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-33-2019-29
Název Poskytnutí daru vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika 2019
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

V rámci zahraničních vztahů Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje s Asociací Trophée Mille reprezentované panem Philippem Millem, šéfkuchařem hotelu Domaine Les Crayères v Remeši a organizátorem mezinárodní gastronomické soutěže pro studenty hotelových škol Trophée Mille. Kraj Vysočina na základě této úspěšné spolupráce uzavřel smlouvu o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille na organizaci soutěže Trophée Mille Česká republika (smlouvu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 10. září usnesením č. 0331/05/2019/ZK).

Vítěz této soutěže bude pozván na mezinárodní kolo Trophée Mille v roce 2020 do francouzské Remeše a získá cenu za celkové vítězství v soutěži. Dále budou uděleny zvláštní ceny poroty za nejlepší slaný pokrm, sladký pokrm a týmovou spolupráci. O vítězích bude rozhodovat pěti členná porota složená z renomovaných a mediálně známých českých šéfkuchařů a cukrářů.

Soutěž Trophée Mille Česká republika se uskuteční dne 16. listopadu 2019 v nákupním centru Citypark v Jihlavě jako hlavní součást akce pro širokou veřejnost s názvem Gurmet den s Krajem Vysočina.

Kraj Vysočina jakožto organizátor této soutěže nechal pro celkového vítěze soutěže a pro vítěze zvláštních cen poroty navrhnout a vyrobit skleněné plastiky se symbolicky ztvárněným tématem výše uvedených kategorií. Autorem cen je designér a sklář z Přibyslavi pan David Valner.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dary v podobě skleněných plastik celkovému vítězi soutěže, vítězi zvláštní ceny poroty za slaný pokrm, vítězi zvláštní ceny poroty za sladký pokrm  vítězi zvláštní ceny poroty za týmovou spolupráci. Jedná se tedy o čtyři skleněné plastiky v celkové ceně 22 000 Kč.

Skleněné plastiky budou pořízeny z rozpočtu Kraje Vysočina z kapitoly Zastupitelstvo Kraje Vysočina, kde je s těmito cenami v rámci rozpočtu na pořádání soutěže počítáno.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout ceny v podobě skleněných plastik od autora Davida Valnera vítězům soutěže Trophée Mille Česká republika;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcné dary dle materiálu RK-33-2019-29.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 16. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz