Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-30: Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-33-2019-30.pdf, RK-33-2019-30pr01.pdf , RK-33-2019-30pr02.xls

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-33-2019-30
Název Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší zařazení nové akce do plánu investic a s tím související úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace (dále jen „muzeum“).

Muzeum zaslalo na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost (příloha RK-33-2019-30, př. 1) o úpravu stávajícího plánu investic, který byl schválen v rámci schvalování finančních plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 usnesením rady kraje č. 0501/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019.

Jedná se o pořízení „Stanice pro zvýšení kvality a propagace a prezentace MVHB“ podpořené v rámci dotačního titulu „Specifické IT vybavení organizace 2019“ schválené usnesením č. 1645/29/2019/RK ze dne 7. 10. 2019 v celkové výši 70 045 Kč (spolupodíl muzea 28 018 Kč).

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuální investiční potřeby muzea.

V návaznosti na zařazení této akce do plánu investic je navrhováno provést úpravu odpisového plánu a investičního plánu a čerpání fondu investic muzea dle materiálu RK-33-2019-30, př. 2.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit aktualizaci plánu investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u muzea dle materiálu RK-33-2019-30, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2019-30, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz