Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-45: Uzavření smlouvy na pozemek v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-33-2019-45.pdf, RK-33-2019-45pr01.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-33-2019-45
Název Uzavření smlouvy na pozemek v k. ú. Nové Veselí pro realizaci projektu „II/353 Nové Veselí - obchvat“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz