Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-73: FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu

RK-33-2019-73.pdf, RK-33-2019-73pr01.pdf , RK-33-2019-73pr02.doc , RK-33-2019-73pr03.pdf

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-33-2019-73
Název FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2018.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02564.0097 měl pan Petr Vaněk, se sídlem Polní 480, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČO: 46258507, (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Pila ELCON DSX 215“ nejpozději do 31. 10. 2019. Dne 30. 10. 2019 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 1. 2020 z důvodu prodloužení doby dodání předmětu projektu ze strany dodavatele. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-33-2019-73, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02564.0097 je obsahem materiálu RK-33-2019-73, př. 3.

Návrh řešení

Žádost o změnu termínu realizace projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. Požadovaná změna projektu by neměla zpětně vliv na přidělení dotace. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0097 dle materiálu RK-33-2019-73, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02564.0097 dle materiálu RK-33-2019-73, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz