Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-02: Bezúplatný převod majetku na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod

RK-33-2020-02.pdf, RK-33-2020-02pr01.xlsx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-33-2020-02
Název Bezúplatný převod majetku na Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Z důvodu stěhování Krajské digitalizační jednotky do prostor nové Krajské knihovny Vysočina zůstane část nepotřebného majetku ve stávajících prostorách Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod. Konkrétní určení bezúplatně převáděného majetku je uvedeno v materiálu RK-33-2020-02, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje dle §27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit bezúplatný převod dle materiálu RK-33-2020-02, př. 1 do vlastnictví příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina -  Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Oddělení hospodářské správy

souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-33-2020-02, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz