Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-08: Dodatek ke Smlouvě o úvěru- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

RK-33-2020-08.pdf, RK-33-2020-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-33-2020-08
Název Dodatek ke Smlouvě o úvěru- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 26. 5. 2020 usnesením č. 0939/17/2020/RK  schválila Rada Kraje Vysočina realizaci nákupu dvou sanitních vozů a souhlasila s uzavřením Smlouvy o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, (dále také „nemocnice“). Z důvodu opožděné dodávky od výrobce vozidel nebyly sanitní vozy doposud dodány a stane se tak až v polovině listopadu 2020. Proto požádala nemocnice o souhlas s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru, jehož předmětem je posun termínu čerpání úvěru do 31. 12. 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru dle materiálu RK-33-2020-08, př. 1 pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.

Podmínka předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o úvěru mezi příspěvkovou organizací a bankou je dána ustanovením § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a tento souhlas musí být dán v písemné formě.

Stanoviska Odbor majetkový

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz