Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-10: Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina

RK-33-2020-10.pdf, RK-33-2020-10pr01.doc

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-33-2020-10
Název Darování kontejnerů na dezinfekci HZS Kraje Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Pandemie COVID 19 si vyžádala, aby kraj učinil k jejímu potlačení různá opatření. Jedním z nich byl nákup 45 ks velkoobjemových kontejnerů 1000 l, které slouží na převoz a uskladnění desinfekce proti Coronaviru. Kraj však nemá dostatečné zázemí, aby tyto kontejnery mohl odpovídajícím způsobem umístit.

Jako nejvhodnějším a efektivním řešením se jeví předat kontejnery HZS Kraje Vysočina. Ten pro kraj zajišťuje distribuci desinfekce a disponuje odpovídajícími skladovacími prostory. 

Předání kontejnerů HZS Kraje Vysočina tak zajistí optimální provádění opatření proti šíření Coronaviru. Jedná se o systémové řešení i z hlediska krizového řízení pro případné další obdobné situace.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se navrhuje předat kontejnery dle materiálu RK-33-2020-10, př. 1 HZS Kraje Vysočina, a to formou daru, z důvodu jejich dalšího využití při činnosti složek IZS v provádění opatření proti šíření nákazy COVID-19. HZS souhlasí, že tyto kontejnery do vlastnictví převezme. Rovněž souhlasí s tím, že využije kontejnery zejména v rámci území Kraje Vysočina v rámci krizových situací Kraje Vysočina či jeho zřizovaných organizací.

Celková hodnota kontejnerů činí 153.045 Kč. Dle ustanovení § 36 písm. b) zákona je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar dle materiálu RK-33-2020-10, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz