Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-14: Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

RK-33-2020-14.pdf, RK-33-2020-14pr01.pdf , RK-33-2020-14pr02.xls

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-33-2020-14
Název Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci investičního plánu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší úpravu čerpání fondu investic, aktualizaci investičního plánu a plánu oprav na rok 2020 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě (dále také „Galerie“).

Usnesením č. 0519/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rada kraje schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 na úseku kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic včetně přehledu jednotlivých akcí.

Galerie zaslala dne 27. 10. 2020 na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o úpravu investičního plánu a plánu oprav oproti schváleným plánům na rok 2020 dle materiálu RK-33-2020-14, př. 1. Jedná se o úpravu stávající akce a doplnění nové akce. Toto navýšení bude kryto z vlastních investičních zdrojů organizace.

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuálních potřeb organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit úpravu čerpání fondu investic a plánu oprav na rok 2020 u Galerie dle materiálu RK-33-2020-14, př. 2, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizaci investičního plánu, plánu oprav a úpravu použití fondu investic na rok 2020 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-33-2020-14, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz