Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-27: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa

RK-33-2020-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-33-2020-27
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“ - 5. etapa
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší přijetí dotace ve výši 15 242 105,70 Kč za pátou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II., která byla poukázána na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu.

Cílem projektu je vznik komunitních domácností se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a službou chráněné bydlení pro 24 klientů v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou, včetně prostoru pro denní programy klientů v Novém Městě na Moravě. Projekt je součástí procesu úplné transformace příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov a je realizován v rámci Výzvy 49 IROP.

Dle nastaveného harmonogramu projektu byla usnesením rady kraje č. 1660/27/2020/RK dne 15. 9. 2020 schválena a následně i podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 5. etapu projektu, která probíhala od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Centrum pro regionální rozvoj po provedení kontroly potvrdilo způsobilé výdaje ve výši 16 935 673,01 Kč. V souladu s dotačními podmínkami byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj poukázána na účet Kraje Vysočina dotace ve výši 15 242 105,70 Kč (90 % ze způsobilých výdajů etapy).

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 23. 10. 2020 poukázána dotace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 15 242 105,70 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č.129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 242 105,70 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 242 105,70 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 6. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz