Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí

RK-33-2020-32.pdf, RK-33-2020-32pr01.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-33-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí o podporu účasti na evropském poháru EHF Cup v házené mužů.

Extraligové družstvo mužů házené Tělocvičné jednoty Sokol Nové Veselí díky svým výborným výsledkům v minulé sezóně, jako finalista Českého poháru získalo právo účasti v evropském poháru EHF Cup.

První kolo postupové soutěže se uskuteční v termínu 18. 11. – 22. 11. 2020 na Kypru s týmem Sabbianco Anorthosis, kde odehrají extraligoví házenkáři dvě utkání oproti původnímu plánu soutěže. Tato změna byla doporučena řídícím mezinárodním svazem házené z důvodů současného stavu šíření viru COVID 19 v České republice.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout klubu Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí dotaci ve výši 100 000 Kč na účast v EHF Cupu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1.

Pro krytí poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, spočívající ve snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 – Ostatní sportovní činnost o stejnou částku.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Odbor informatiky

Dotace byla evidována v systému edotace ID O02942.0012

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí IČO: 75070961 na realizaci projektu „Evropský pohár v házené mužů EHP Cup“ dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1.  
Odpovědnost Odbor ekonomický (30. 11. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz