Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-08: Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci

RK-34-2019-08.pdf, RK-34-2019-08pr01.pdf , RK-34-2019-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-34-2019-08
Název Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídky, a to:

  • peněžního účelového daru od spolku NA KOLE DĚTEM ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, z. s.  ve výši 80 000 Kč pro potřeby dětského oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2019-08, př. 1;
  • věcného daru (kávovar) od odštěpného závodu COLOPLAST A/S odštěpný závod v hodnotě 8 652 Kč pro potřeby chirurgického oddělení. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2019-08, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 k přijetí peněžního účelového a věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovacích smluv.  

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-34-2019-08, př. 1 a RK-34-2019-08, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového a věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2019-08, př. 1 a RK-34-2019-08, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 29. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz