Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-12: Smlouva o spolupráci na projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“

RK-34-2019-12.pdf, RK-34-2019-12pr01.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-34-2019-12
Název Smlouva o spolupráci na projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“
Zpracoval L. Charvátová, D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je vyhlašovatelem a pořadatelem projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“ (dále jen „akce“), která se budou konat dne 6. 2. 2020. Soutěž „Bezpečná nemocnice“ je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče, kteří mají sídlo na území naší republiky. Téma letošního ročníku pro celou akci je „Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče“.

Přihlášené projekty budou předloženy hodnotící komisi, která určí pořadí na základě bodového ohodnocení jednotlivých kritérií. Vítězné projekty jsou každoročně oceňovány cenou hejtmana Kraje Vysočina.

Společnost Johnson & Johnson, s.r.o., se sídlem:  Walterovo náměstí 329/1, Praha 5, 158 00, IČO 41193075 (dále jen “Johnson”), každoročně finančně odměňuje 5. vítězných projektů soutěže. I pro letošní ročník celé akce projevila Johnson zájem o spolupráci na této akci.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví radě kraje navrhuje uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Johnson & Johnson dle materiálu RK-34-2019-12, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-34-2019-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz