Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-37: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-34-2019-37.pdf, RK-34-2019-37pr01.pdf , RK-34-2019-37pr02.doc , RK-34-2019-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-34-2019-37
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci Základní škole a Mateřské škole Větrný Jeníkov, příspěvková organizace, PSČ: 588 42; IČO: 709 87 556 dne 5. 3. 2019 usnesením č. 0402/07/2019/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 měla základní škola (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Využití recyklovaných materiálů“ nejpozději do 30. 10. 2019. Dne 30. 10. 2019 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 04. 2020 z důvodu prodloužení dodací lhůty plotu od stavební firmy. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-34-2019-37, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 je obsahem materiálu RK-34-2019-37, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-34-2019-37, př. 2.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

nemá připomínek k předkládanému materiálu

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0070 dle materiálu RK-34-2019-37, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz