Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-04: Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina

RK-34-2020-04.pdf, RK-34-2020-04pr01.xlsx

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-34-2020-04
Název Převod finančních prostředků na účet nemocnic v rámci Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení č. 0984/18/2020/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 2. 6. 2020 byly schváleny Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina (odbery.kr-vysocina.cz) s Nemocnicí Jihlava, Nemocnicí Havlíčkův Brod, Nemocnicí Třebíč, Nemocnicí Nové Město na Moravě a Nemocnicí Pelhřimov.

Účelem smluv je spolupráce mezi Krajem Vysočina a jednotlivými nemocnicemi  při zajištění provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina, a to zejména při objednávání uživatelů na vyšetření zjišťující přítomnost SARS-CoV-2 formou odběru, které je realizováno v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Kraj Vysočina zajišťuje provoz služby on-line registrace uživatelů na vyšetření, provedení platby uživatelem za vyšetření a předání osobních údajů samoplátců nemocnici pro realizaci vyšetření. 

Za měsíc říjen 2020 Kraj Vysočina obdržel na účet ODBĚR COVID-19 (4200019345/6800) od samoplátců souhrnnou částku ve výši 4 015 913,38 Kč (RK-34-2020-04, př. 1) za  provedených 2 305 odběrů. Tato suma bude rozdělena mezi jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  2 405 697,72  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  861 231,48 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku  202 417,40 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku    333 509,10 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku  213 057,68 Kč.
Návrh řešení

Odbor informatiky doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši  4 015 913,38 Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  2 405 697,72  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  861 231,48 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku  202 417,40 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku    333 509,10 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku  213 057,68 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor zdravotnictví

nemá připomínky k předloženému materiálu.

Návrh usnesení schvaluje

převod finančních prostředků v celkové výši 4 015 913,38  Kč ze zvláštního účtu ODBĚR COVID-19 na základě Smlouvy o spolupráci při provozu aplikace Samoplátci COVID Vysočina na jednotlivé nemocnice následovně: 

 • Nemocnice Jihlava obdrží částku  2 405 697,72  Kč
 • Nemocnice Havlíčkův Brod obdrží částku  861 231,48 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě obdrží částku  202 417,40 Kč
 • Nemocnice Třebíč obdrží částku    333 509,10 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov obdrží částku  213 057,68 Kč.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 15. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz