Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-08: Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-34-2020-08.pdf, RK-34-2020-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-34-2020-08
Název Věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku, a to:

  • věcného daru od Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o. (1 ks iPad-model 2020) pro nemocnici v celkové hodnotě 14 170,31 Kč. Darovací smlouva je obsažena v  materiálu RK-34-2020-08, př. 1.

Nemocnice je  podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením Darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2020-08, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-08, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 20. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz