Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-09: Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-34-2020-09.pdf, RK-34-2020-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-34-2020-09
Název Věcný dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Křížek
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku věcného daru (15 ks monitorů dechu) pro dětské oddělení od společnosti Nadace Křižovatka v celkové hodnotě 29 683,95 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-34-2020-09, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením Darovací smlouvy dle materiálu RK-34-2020-09, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-34-2020-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 20. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz