Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-30: 95. výzva IROP - projektové žádosti

RK-34-2020-30.pdf, RK-34-2020-30pr01.pdf , RK-34-2020-30pr02.pdf , RK-34-2020-30pr03.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-34-2020-30
Název 95. výzva IROP - projektové žádosti
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál je předkládán z důvodu předložení projektových žádostí pro 95. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu, která je zaměřena na modernizaci komunikací II. a III. třídy. Disponibilní alokace pro každého oprávněného žadatele činí 333 mil. Kč ERDF na 85 % celkových způsobilých výdajů, dalších 5 % bude hrazeno ze státního rozpočtu. Žádosti o podporu je možné předkládat  od 31. 8. 2020 do 26. 2. 2021. Ukončení realizace projektů je limitováno datem 30. 6. 2023. 

Rada kraje svým usnesením číslo 1617/26/2020/RK ze dne 1.9.2020 schválila přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba; II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba; II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba; II/152 Jemnice - průtah do Integrovaného regionálního operačního programu a uložila odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o  poskytnutí podpory projektů II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba; II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba; II/406 Dvorce - Telč, 3. stavba; II/152 Jemnice - průtah do Integrovaného regionálního operačního programu.

V tuto chvíli jsou k registraci připraveny žádosti o podporu projektů II/152 Hrotovice - Dukovany, 1. stavba (RK-34-2020-30, př. 1), II/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba (RK-34-2020-30, př. 2), II/152 Jemnice - průtah (RK-34-2020-30, př. 3). Jejich předfinancování je schváleno usnesením č.  0215/03/2020/ZK ze dne 12. 5. 2020.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje vzít na vědomí informace obsažené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př.  2, RK-34-2020-30, př. 3 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-30, př.  1, RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2020-30, př. 1RK-34-2020-30, př. 2RK-34-2020-30, př. 3

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz