Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-31: Závěrečná zpráva projektu EDUBIM

RK-34-2020-31.pdf, RK-34-2020-31pr01.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-34-2020-31
Název Závěrečná zpráva projektu EDUBIM
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem materiálu je schválení Závěrečné zprávy za malý projekt EDUBIM, který byl podpořen z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020. Přílohami závěrečné zprávy jsou i čestná prohlášení dle materiálu RK-34-2020-31, př. 1.

Návrh řešení

Kraj Vysočina realizoval projekt EDUBIM, který měl za cíl seznámení se s metodou BIM (Building Information Management), která se stane novým standardem při sledování životního cyklu dopravních staveb, a nalezení efektivního přístupu jejího zavedení pro Kraj Vysočina, KSÚSV, p.  o. a Dolní Rakousko. Po ukončení realizace projektu je povinností příjemce dotace podat závěrečnou zprávu včetně příloh.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit Závěrečnou zprávu za malý projekt EDUBIM dle materiálu RK-34-2020-31, př. 1 a  prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2020-31, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Závěrečnou zprávu za malý projekt EDUBIM dle materiálu RK-34-2020-31, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-34-2020-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz