Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-39: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků

RK-34-2020-39.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-34-2020-39
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - pokrytí zvýšených nákladů na zajištění odborné praxe žáků
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší návrh na pokrytí zvýšených nákladů Krajem Vysočina zřizovaných škol na zajištění praxe žáků zdravotnických oborů v souvislosti s epidemiologickou situací a šířením viru COVID-19.

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních se uskutečňuje praktická výuka žáků zdravotnických oborů. V současné době jsou v těchto zařízeních zavedena přísná opatření proti šíření viru COVID-19, která se vztahují i na žáky, kteří praxi v zařízeních vykonávají. Žáci musí být vybaveni ochrannými pomůckami v rozsahu, který určují zdravotnické a sociální zařízení. Toto vybavení (zejména respirátory FFP2 či KN95) pořizují školy a nesou tak zvýšené náklady, se kterými nebylo v rámci rozpočtu na rok 2020 počítáno.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje poskytnout 4 školám zřizovaným Krajem Vysočina, které poskytují vzdělání žákům zdravotnických oborů, peněžní prostředky na částečné pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zabezpečením praktické výuky. Odhadovaná měsíční spotřeba činila před uzavřením škol 1000 – 1500 ks respirátorů měsíčně. OŠMS navrhuje poskytnout každé škole částku 30 tis. Kč, která by při ceně 30 Kč za kus odpovídala 1 000 kusů respirátorů. OŠMS navrhuje ke krytí použít nevyčerpané prostředky původně určené na dofinancování vybavení badatelských center zřizovaných gymnázií a k tomu radě kraje navrhuje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 90 000 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 120 000 Kč;
 • zvýšit závazný ukazatel "Příspěvek na provoz":
  • o částku 30 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a  zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a  Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s  právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních.

Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 90 000 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 30 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 120 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz":
  • o částku 30 000 Kč Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a  zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních;
  • o částku 30 000 Kč Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a  Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s  právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 00836591 na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním praktické výuky ve zdravotnických zařízeních.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz