Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-50: Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, návrh na zrušení usnesení 1306/20/2018/RK

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-34-2020-50.pdf, RK-34-2020-50pr01.pdf , RK-34-2020-50pr02.pdf , RK-34-2020-50pr03.pdf , RK-34-2020-50pr04.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-34-2020-50
Název Směna pozemků, úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, návrh na zrušení usnesení 1306/20/2018/RK
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 22. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz