Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-53: FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

RK-34-2020-53.pdf, RK-34-2020-53pr01.pdf , RK-34-2020-53pr02.pdf , RK-34-2020-53pr03.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-34-2020-53
Název FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval D. Vichr, L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektů podpořených v rámci Fondu Vysočiny - Program OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020. Zastupitelstvo Kraje Vysočina v průběhu roku 2020 rozhodlo mimo jiné poskytnout dotaci i těmto příjemcům:

 

  • Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 45, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00515787;
  • Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou, IČO: 00294306;
  • Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010;
  • Obec Lesná, Lesná 35, 395 01 Pacov, IČO: 00511242;
  • Obec Leština u Světlé, Leština u Světlé 51, 582 86 Leština u Světlé nad Sázavou, IČO: 00267783;
  • Obec Služátky, Služátky 8, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00179779.

 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace měli Příjemci zrealizovat dotované projekty nejpozději do 31. 12. 2020. Na přelomu října a listopadu 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemné žádosti Příjemců o prodloužení doby realizace jejich projektů. Důvodem žádostí jsou potíže ze strany dodavatelů (vytíženost dodavatelských firem a personální problémy způsobené pandemií COVID – 19). Žádosti Příjemců jsou obsahem materiálu RK-34-2020-53, př. 1. Znění uzavřených Smluv o poskytnutí dotací jsou obsahem materiálu RK-34-2020-53, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádostem vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-53, př. 2, jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů Příjemců a prodloužení doby pro předložení závěrečných zpráv.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-53, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz