Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-54: FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu

RK-34-2020-54.pdf, RK-34-2020-54pr01.pdf , RK-34-2020-54pr02.pdf , RK-34-2020-54pr03.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-34-2020-54
Název FOND VYSOČINY – žádosti o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému
Jedná se o prodloužení doby realizace projektů podpořených v rámci Fondu Vysočiny - Program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019. Rada Kraje Vysočina rozhodla dne 29. 10. 2019 usnesením číslo 1830/32/2019/RK poskytnout dotaci mimo jiné těmto příjemcům:
 
  • Stavební společnost V & K s.r.o., K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO:  48910961;
  • Radim Bok, Březník 25, 675 74 Březník, IČO: 76221717;
  • CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO:  25276581. 
 
Dle Smlouvy o poskytnutí dotace měli Příjemci zrealizovat dotované projekty nejpozději do 31.  10. 2020. Během října 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) písemné žádosti Příjemců o prodloužení doby realizace jejich projektů. Důvodem žádostí jsou potíže ze strany zahraničních dodavatelů, případně finanční problémy Příjemce způsobené pandemií COVID – 19. Žádosti Příjemců jsou obsahem materiálu RK-34-2020-54, př. 1. Znění Smluv o poskytnutí dotací jsou obsahem materiálu RK-34-2020-54, př. 3.
Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádostí před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektů a na základě řádného odůvodnění odbor regionálního rozvoje navrhuje radě kraje žádostem vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-54, př. 2, jejichž předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektů Příjemců a prodloužení doby pro předložení závěrečných zpráv. 

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

ORR souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-54, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz