Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-61: Zpětvzetí projektové žádosti „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ - 146. výzva OPŽP

RK-34-2020-61.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-34-2020-61
Název Zpětvzetí projektové žádosti „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ - 146. výzva OPŽP
Zpracoval J. Říčan
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o zpětvzetí projektové žádosti s názvem „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“, která byla podána do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále také jen „OPŽP“).

Na základě usnesení rady kraje č. 0500/08/2020/RK ze dne 10. 3. 2020 byla do 146. výzvy OPŽP podána předmětná projektová žádost. Kraj tak učinil na základě doporučení poskytovatele dotace, neboť již předtím podal stejnou projektovou žádost do 61. výzvy OPŽP, ve které by již nemusel být dostatek finančních zdrojů. Projekt je nyní ve fázi před projednáním výběrovou komisí a dle aktuálních informací se v 61. výzvě uvolnily finanční prostředky díky odstoupení již několika podpořených projektů jiných žadatelů. Aby mohl být projekt projednán a podpořen, nemohou být v systému MS2014+ dvě stejné žádosti. Je tedy nutné projektovou žádost ze 146. výzvy vzít zpět.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout vzít zpět projektovou žádost s názvem „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ podanou do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí. 

Zpětvzetí projektové žádosti se provádí v systému MS 2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

vzít zpět projektovou žádost s názvem „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ podanou do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz