Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-57: Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-35-2019-57.pdf, RK-35-2019-57pr01.pdf , RK-35-2019-57pr02.pdf , RK-35-2019-57pr03.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-35-2019-57
Název Hmotná zainteresovanost ředitelů - vyčíslení odměn za školní rok 2018/2019 ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Dočkalová, P. Hamáčková, K. Látera, L. Stejskal, V. Zelený
Předkládá I. Hanáková Kosourová, K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz