Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2020-52: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42

RK-35-2020-52.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-35-2020-52
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín, Hálkova 42 (dále také „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19  podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Ředitel školy rozhodl písemně o nepotřebném majetku. Jedná se o 21 ks počítačů PC HAL 3000 Intel, inventární číslo MS-z-137-1 až 22 a 1 ks monitoru ASUS, inventární číslo MS-z-137-21, pořizovací cena vyřazovaného majetku je 333 555 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

Počítače a monitor jsou součásti odepsaného souboru ICT. Soubor počítačů byl pořízen v roce 2010 v celkové hodnotě 425 119 Kč.

Výpočetní technika je nefunkční, zastaralá a náklady na modernizaci by přesáhly ceny současné. Byla nabídnuta prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřízených Krajem Vysočina. Nikdo o ni neprojevil zájem. Škola navrhuje její ekologickou likvidaci.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením 21 ks počítačů PC HAL 3000 Intel, inventární číslo MS-z-137-1 až 22 a 1 ks monitoru ASUS, inventární číslo MS-z-137-21, pořizovací cena vyřazované ho majetku je 333 555 Kč, zůstatková cena 1 Kč. Z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-35-2020-52.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz