Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-05: Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika

RK-36-2019-05.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-36-2019-05
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na v rámci kapitole kapitoly Informatika
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Projekt eMeDocS buduje, rozšiřuje a udržuje komunikační infrastrukturu pro bezpečnou a důvěryhodnou výměnu zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v rámci zdravotnického systému České republiky.  

Pro Kraj Vysočina zajišťuje dodávku SW řešení společnost ICZ a.s., která je nositelem autorských práv k produktům ISAC Message Broker a ISAC Audit Client, které jsou využívány při provozování Centra výměny zpráv zdravotnické dokumentace jako komunikační infrastruktury určené k výměně zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli zdravotních služeb.

V souvislosti s postupnou implementací Patient Summary dle specifikace projektu NIXZD budou provedeny úpravy systému komunikačních uzlů ISAC v celkové částce 562 650 Kč.

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a  §  3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení části kapitálové výdaje o částku 562 650 Kč při současném snížení části běžné výdaje o částku 562 650 Kč za účelem financování úpravy komunikačních uzlů ISAC v souvislosti s postupnou implementací Patient Summary dle specifikace projektu NIXZD.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení části kapitálové výdaje o částku 562 650 Kč při současném snížení části běžné výdaje o částku 562 650 Kč na úpravu systému souvisejícím s projektem eMeDocS.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz