Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-07: Stanovení platu a odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-36-2019-07.pdf, RK-36-2019-07pr01.pdf , RK-36-2019-07pr02.pdf , RK-36-2019-07pr03.pdf , RK-36-2019-07pr04.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-36-2019-07
Název Stanovení platu a odměny ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá D. Buřičová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 4
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz