Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-09: Návrh na poskytnutí věcného daru ambasadorovi TECO panu Joey Wang

RK-36-2019-09.pdf, RK-36-2019-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-36-2019-09
Název Návrh na poskytnutí věcného daru ambasadorovi TECO panu Joey Wang
Zpracoval R. Krupičková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 11. 12. 2019 organizuje Taipei Economic and Cultural Office (TECO) slavnostní recepci u příležitosti ukončení působení pana Joey Wang ve funkci ambasadora TECO.

Na základě dlouhodobé spolupráce TECO s Krajem Vysočina je doporučeno předat ambasadorovi oficiální dar Kraje Vysočina - 12. sonet W. Shakespeara doplněný grafikou malíře Emanuela Ranného.

Návrh řešení

Uvedený dar má Odbor sekretariátu hejtmana nakoupený pro podobné příležitosti, o jeho poskytnutí musí rozhodnout v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar 12. sonet W. Shakespeara s grafikou malíře Emanuela Ranného ambasadorovi TECO panu Joey Wang.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar 12. sonet W. Shakespeara s grafikou malíře Emanuela Ranného s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje ambasadorovi TECO panu Joey Wang;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-36-2019-09.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 11. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz