Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-10: Vyhlášení a harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“

RK-36-2019-10.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-36-2019-10
Název Vyhlášení a harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“
Zpracoval I. Šteklová, K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina pořádá jedenáctý ročník soutěže určené pro žáky a žákyně základních škol a víceletých gymnázií Kraje Vysočina „Poznej Vysočinu“. Soutěž proběhne pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka, a to ve dvou kolech. Cílem soutěže je zvýšit povědomí žáků o Kraji Vysočina.

Soutěž bude mít následující harmonogram:

  • Přihlášky do soutěže formou krátkého e-mailu zasílají školy do 31. prosince 2019 na e-mailovou adresu svobodova.k@kr-vysocina.cz.

 

První kolo soutěže:

  • Soutěžní otázky do prvního kola spolu se správnými odpověďmi budou zaslány osobě pověřené organizací soutěže v dané škole elektronickou formou dne 1. února 2020.
  • První kolo soutěže proběhne na všech školách v Kraji Vysočina v termínu 1. – 29. února 2020. V tomto období jednotliví vyučující zadají v rámci jedné vyučovací hodiny dle svého výběru žákům test.
  • Hodnocení provádí jednotliví vyučující, škola nominuje jednoho nejlepšího žáka a jednu nejlepší žákyni (2 výherce), kteří reprezentují školu v druhém kole soutěže. 

 

Druhé kolo soutěže:

  • Druhé kolo proběhne dne 27. března 2020 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Žižkova 57 v Jihlavě, a to v budově B (kongresový sál + zasedací místnosti B 3.15 + B 3.16)
  • První tři výherci soutěže obdrží hodnotné věcné ceny (darovací smlouvy budou řešeny zvláštním materiálem do RK).
  • Čtyřicet výherců soutěže se zúčastní dvoudenní návštěvy Prahy spojené se zajímavým kulturním programem (v rámci tohoto programu bude účastníkům hrazeno ubytování, stravování, vstupenky).

 

Přehled aktivit + časový harmonogram:

Registrace do soutěže                                                                     do 31. prosince 2019

Distribuce otázek a správných odpovědí do škol                             31. ledna 2020

První kolo soutěže                                                                            1. – 29. února 2020

Nominace 1 žáka a 1 žákyně za školu do krajského kola                do 1. března 2020

Druhé kolo soutěže                                                                          27. března 2020

Exkurze do hlavního města Prahy                                                   22. - 23. května 2020

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje vyhlásit jedenáctý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10; schválit harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10; rozhodnout financovat výdaje se zajištěním jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá připomínky k navrhovanému usnesení.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení vyhlašuje

jedenáctý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10;

schvaluje

harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz