Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-12: Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020

RK-36-2019-12.pdf, RK-36-2019-12pr01.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-36-2019-12
Název Návrh plánu činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval L. Matysová, J. Merunková
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Rady Kraje Vysočina č. 41/2016, konaného dne 13. 12. 2016 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřízena mj. i  Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady Kraje Vysočina č. 5/13 ze dne 12. 3. 2013 plán činnosti komise schvaluje rada kraje.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-12, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-12, př. 1.

Odpovědnost předseda komise pro zemědělství , Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz