Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-17: Podmínky kolektivní smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-36-2019-17.pdf, RK-36-2019-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-36-2019-17
Název Podmínky kolektivní smlouvy Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz