Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-18: Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

RK-36-2019-18.pdf, RK-36-2019-18pr01.pdf , RK-36-2019-18pr02.pdf , RK-36-2019-18pr03.pdf , RK-36-2019-18pr04.pdf , RK-36-2019-18pr05.pdf , RK-36-2019-18pr06.pdf , RK-36-2019-18pr07.pdf , RK-36-2019-18pr08.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-36-2019-18
Název Peněžní účelové dary a dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 8
Popis problému

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, (dále také „ZZS KV“) obdržela nabídky peněžních účelových darů a dotace, a to na:

  • 15. konferenci Pelhřimovský podvečer 2019 od:

  • 14. celostátní konferenci SPIS (Systém psychosociální intervenční služby) od:

ZZS KV je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. ZZS KV proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv a  smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2019-18, př. 1, RK-36-2019-18, př. 2, RK-36-2019-18, př. 3, RK-36-2019-18, př. 4, RK-36-2019-18, př. 5, RK-36-2019-18, př. 6, RK-36-2019-18, př. 7 a RK-36-2019-18, př. 8.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-36-2019-18, př. 1, RK-36-2019-18, př. 2, RK-36-2019-18, př. 3, RK-36-2019-18, př. 4, RK-36-2019-18, př. 5, RK-36-2019-18, př. 6, RK-36-2019-18, př. 7 a RK-36-2019-18, př. 8.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 13. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz