Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-20: Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-36-2019-20.pdf, RK-36-2019-20pr01.doc , RK-36-2019-20pr02.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-36-2019-20
Název Peněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních účelových darů, a to od:

  • společnosti TALAP s.r.o. ve výši 100 000 Kč pro potřeby infekčního oddělení. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2019-20, př. 1;
  • obce Přibyslavice ve výši 15 000 Kč na zakoupení nových zdravotnických přístrojů a zdravotnického vybavení. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2019-20, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.

Návrh řešení

Peněžní účelové dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních účelových darů dle materiálů RK-36-2019-20, př. 1 a RK-36-2019-20, př. 2. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-20, př. 1 a RK-36-2019-20, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 13. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz