Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-21: Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci

RK-36-2019-21.pdf, RK-36-2019-21pr01.doc , RK-36-2019-21pr02.doc

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-36-2019-21
Název Věcný a peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídky darů, a  to:

  • věcného daru (bruska) od pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nemocnice Pelhřimov v hodnotě 1 007 Kč. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2019-21, př. 1;
  • peněžního účelového daru od společnosti Spojené kartáčovny a.s. ve výši 30 000 Kč na provozní náklady nebo k přístrojovému vybavení dětského oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-36-2019-21, př. 2.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí věcného a peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv.

Návrh řešení

Věcný a peněžní účelový dar bude využit ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů RK-36-2019-21, př. 1 a RK-36-2019-21, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením §  59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-21, př. 1 a RK-36-2019-21, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 13. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz