Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-23: Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise

RK-36-2019-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-36-2019-23
Název Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ – hodnotící komise
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0255/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 byl vyhlášen 12. ročník celostátní soutěže s názvem „Bezpečná nemocnice“. Pro letošní ročník bylo zvoleno zastřešující téma soutěže - "Kontinuální zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče". Celostátní soutěž je určena pro poskytovatele zdravotních služeb akutní, následné i dlouhodobé péče, kteří mají sídlo na území naší republiky. Termín pro podávání projektů byl od 1. 7. 2019 – 31. 10. 2019.

Pro možnost vyhodnocení celostátní soutěže je třeba jmenovat členy hodnotící komise.

Slavnostní předání ceny hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“ bude probíhat 6. února 2020 v Horáckém divadle Jihlava. Slavnostní předávání je plánováno včetně kulturního programu.

Návrh řešení

Navrhuje se radě kraje jmenovat členy hodnotící komise pro vyhodnocení projektů přijatých v rámci 12. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení jmenuje

členy hodnotící komise pro vyhodnocení 12. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“:

  • Milena Kalvachová – Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Michala Malát – Johnson & Johnson, s. r. o.
  • Martina Šochmanová – Česká asociace sester, o. s.
  • Soňa Měrtlová – Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví
  • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic
  • Vladimír Novotný – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví
  • David Marx – Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz