Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-24: Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina

RK-36-2019-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-36-2019-24
Název Stanovení maximální platby na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina
Zpracoval D. Talpa
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj podle ustanovení § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti odpovídá za organizaci a zajištění pohotovostní služby (lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství). Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb jsou na základě ustanovení § 45 odst. 2 písm. l) zákona o zdravotních službách povinni se na žádost kraje podílet na zajištění pohotovostní služby, a to pod sankcí pokuty udělené krajským úřadem. Zákon o zdravotních službách však nestanoví, za jakých podmínek a jakým způsobem má být pohotovostní služba jednotlivými poskytovateli zajištěna, tj. jakým způsobem se mají jednotliví poskytovatelé na zajištění pohotovostní služby podílet, ani jak má být zajištěno její financování. 

Zubní lékařská pohotovostní služba je nyní v Kraji Vysočina poskytována v ordinacích jednotlivých zubních lékařů, a to prostřednictvím smluv mezi nemocnicemi zřizovanými krajem a těmito soukromými poskytovateli. Nemocnice hradí poskytovatelům část nákladů spojených s poskytováním této pohotovostní služby.

Rada kraje svým usnesením č. 0995/18/2019/RK ze dne 4. 6. 2019 stanovila maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovostní služby v částce 500 Kč/hod.

Návrh řešení

Požadavek na zvýšení maximální hodinové platby na zajištění zubní lékařské pohotovosti, která je prostřednictvím zřizovaných nemocnic hrazena na základě smluvního vztahu poskytovatelům zdravotní péče v oboru zubní lékařství, vzešel od zástupců okresních sdružení České stomatologické komory. Na základě proběhlých jednání se zástupci České stomatologické komory Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje:

  • navýšit maximální výši platby na zajištění zubní lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina na částku 550 Kč/hod.
  • uložit ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 550 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 1. 2020.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti v částce 550 Kč/hod.;

ukládá

ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 550 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 1. 2020.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 1. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz