Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-27: Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

RK-36-2019-27.pdf, RK-36-2019-27pr01.pdf , RK-36-2019-27pr02.pdf , RK-36-2019-27pr03.pdf , RK-36-2019-27pr04.pdf , RK-36-2019-27pr05.pdf , RK-36-2019-27pr06.pdf , RK-36-2019-27pr07.pdf , RK-36-2019-27pr08.pdf , RK-36-2019-27pr09.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-36-2019-27
Název Souhlas s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 9
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o  výpůjčkách a jedné smlouvy o výpůjčce movitých věcí za účelem výstavním.

Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 (viz RK-36-2019-27, př. 1) ke smlouvě o výpůjčce sbírkových předmětů (viz RK-36-2019-27, př. 2) z třebíčského muzea do Muzea romské kultury v Brně, státní příspěvkové organizace. Tyto dva předměty jsou vystaveny ve stálé expozici Příběh Romů a vypůjčitel má zájem o prodloužení výpůjčky do 31. 12. 2024.

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace má velký zájem o uzavření dodatku č. 1 (viz RK-36-2019-27, př. 3) ke smlouvě o výpůjčce (viz RK-36-2019-27, př. 4). Na základě této smlouvy s fyzickou osobou je v zámecké expozici Valdštejnové na Třebíči vystavena souprava nábytku a  dodatkem č. 1 by byla tato výpůjčka prodloužena do 31. 12. 2024. 

Dále má organizace zájem o uzavření dodatku č. 2 (viz RK-36-2019-27, př. 5) ke smlouvě o výpůjčce a následnému dodatku č. 1 (viz RK-36-2019-27, př. 6), kterou si vypůjčila od Národního muzea šest koberců, které vhodně doplňují zámeckou expozici Valdštejnové na Třebíči. Dodatkem č. 2 by byl termín výpůjčky prodloužen do 31. 12. 2021.

Dalším dodatkem č. 2 (viz RK-36-2019-27, př. 7) rovněž ke smlouvě o výpůjčce a následnému dodatku č. 1 (viz RK-36-2019-27, př. 8) by došlo k prodloužení a aktualizaci výpůjčky movitých věcí z mobiliárního fondu Státního zámku Náměšť nad Oslavou umístěných též v třebíčské zámecké expozici (koupelně), a to do 31. 12. 2022 s tím, že tři předměty by byly vráceny.

Ačkoliv se na pobočce muzea v Moravských Budějovicích realizuje projekt nových expozic, přetrvává ze strany  Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace zájem o pokračování dlouhodobé výpůjčky movité kulturní památky z mobiliárního fondu Státního zámku Vranov nad Dyjí (postel) od Národního památkového ústavu. Půjčitel místo dodatku zaslal dle svého interního postupu návrh nové smlouvy (viz RK-36-2019-27, př. 9), která by navázala na stávající smlouvu o  výpůjčce. Doba výpůjčky je touto smlouvou nastavena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, ale v celkovém součtu s předchozí smlouvou dalece přesahuje lhůty tří let, a proto je i tato smlouva předkládána radě kraje.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-27, př. 1,  RK-36-2019-27, př. 3, RK-36-2019-27, př. 5 a RK-36-2019-27, př. 7 a smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-36-2019-27, př. 9.

Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-27, př. 1RK-36-2019-27, př. 3, RK-36-2019-27, př. 5 a RK-36-2019-27, př. 7 a smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-36-2019-27, př. 9.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (4. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz