Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-28: Souhlas s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

RK-36-2019-28.pdf, RK-36-2019-28pr01.pdf , RK-36-2019-28pr02.pdf , RK-36-2019-28pr03.pdf , RK-36-2019-28pr04.pdf , RK-36-2019-28pr05.pdf , RK-36-2019-28pr06.pdf , RK-36-2019-28pr07.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-36-2019-28
Název Souhlas s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 7
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením sedmi smluv o výpůjčkách sbírkových předmětů za účelem výstavním.

Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce (viz RK-36-2019-28, př. 1). Předmětem výpůjčky je model středověké Jihlavy, který je již od roku 2009 umístěn ve veřejných prostorách před kanceláří primátorky v budově Magistrátu města Jihlavy.

Druhou smlouvou o výpůjčce (viz RK-36-2019-28, př. 2) jsou půjčovány sbírkové předměty do expozice v Domě Gustava Mahlera. Tyto jsou zde vystaveny již od roku 2006.

Třetí smlouva o výpůjčce (viz RK-36-2019-28, př. 3) řeší dlouhodobou výpůjčku 10 obrazů, které jsou již od roku 1996 vystaveny v zasedací síni městské rady, kde tvoří ucelenou chronologickou řadu hlavních představitelů města.

Od roku 2007 je v expozici na Bráně Matky Boží umístěno 5 sbírkových kamenných artefaktů, které vhodně ilustrují období vzniku a vývoje opevnění v Jihlavě. I v tomto případě je žádoucí pokračování této výpůjčky, a proto byla připravena nová smlouva o výpůjčce (viz RK-36-2019-28, př. 4).

Při výkopech v rámci rekonstrukce kanalizační sítě ve Žďáru nad Sázavou byl nalezen neúplný soubor stříbrných a pozlacených příborů, který byl v souladu s platnou legislativou předán jihlavskému muzeu. Od roku 2009 je tento soubor na základě smlouvy o výpůjčce vystaven v lokalitě nálezu (v expozici v Moučkově domě) a novou smlouvou (viz RK-36-2019-28, př. 5) by byla tato výpůjčka prodloužena.

Šestá smlouva o výpůjčce (viz RK-36-2019-28, př. 6) řeší výpůjčku kamenickému skanzenu v obci Louňovice, nad kterým převzalo odbornou záštitu jihlavské muzeum. Vystaveno je zde ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace 9 kamenných artefaktů, které vhodně prezentují vývoj kamenictví a představují místní geologii.

Poslední smlouvou o výpůjčce (viz RK-36-2019-28, př. 7) jsou půjčovány vzorky nerostů z okolí obce Kamenice, které jsou od roku 2010 vystaveny v expozici místního muzea, které se věnuje historii i přírodě.

Všechny výše uvedené výpůjčky jsou na dobu určitou, a to do 31. prosince 2024.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 č. 02/19 souhlasit s uzavřením sedmi smluv o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-28, př. 1,  RK-36-2019-28, př. 2, RK-36-2019-28, př. 3, RK-36-2019-28, př. 4,  RK-36-2019-28, př. 5, RK-36-2019-28, př. 6 a RK-36-2019-28, př. 7.

Výpůjčky sbírkových předmětů jsou v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením sedmi smluv o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-28, př. 1RK-36-2019-28, př. 2, RK-36-2019-28, př. 3, RK-36-2019-28, př. 4RK-36-2019-28, př. 5, RK-36-2019-28, př. 6RK-36-2019-28, př. 7.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (5. 12. 2019), Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2019)
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz