Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-36: 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

RK-36-2019-36.pdf, RK-36-2019-36pr01.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-36-2019-36
Název 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval od 9. 11. 2012 do 30. 11. 2015 projekt Transformace ÚSP Křižanov II., v rámci kterého došlo k výstavbě komunitního bydlení pro klienty Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, a to v lokalitách obcí Kadolec, Osová Bítýška a Křižanov. Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každých 12 měsíců Hlášení o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 4. hlášení předloženo nejpozději do 2. 1. 2020. Zpracované 4. Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-36-2019-36, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2020, poté po dobu následujících 15  let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-36, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 2. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz