Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-37: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova Lidmaň

RK-36-2019-37.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-36-2019-37
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku příspěvkové organizace Domova Lidmaň
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší žádost ředitele Domova Lidmaň, příspěvkové organizace, o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku. V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/19 o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19. 3. 2019 podal ředitel příspěvkové organizace žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku - Hydromasážní vana PRIMO, rok pořízení 2002, pořizovací cena 331 486 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč.

Nepotřebný majetek byl nabídnut ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina k dalšímu využití. O tento nepotřebný majetek projevila zájem příspěvková organizace Kraje Vysočina, Domov ve Zboží. 

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s bezúplatným převodem nepotřebného majetku na příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s bezúplatným převodem Hydromasážní vany PRIMO, rok pořízení 2002, pořizovací cena 331 486 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč, Domovu ve Zboží, příspěvkové organizaci, Zboží 1, 58291 Světlá nad Sázavou, IČO 60128097.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz