Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-45: Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb

RK-36-2019-45.pdf, RK-36-2019-45pr01.pdf

Číslo materiálu 45
Číslo jednací RK-36-2019-45
Název Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
Zpracoval J. Dočkalová, J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů.

Návrh řešení

V průběhu druhého pololetí roku 2019 proběhlo několik setkání s ředitelkami/řediteli příspěvkových organizací, individuálních pracovních jednání a řádné pravidelné porady ředitelů. Současně byly provedeny rozbory hospodaření (aktuálně za III. čtvrtletí 2019) a pravidelné hodnocení ředitelů. V rámci těchto jednání ředitelé prezentovali výstupy a výsledky činnosti řízených organizací. Odbor sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují stanovit odměnu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-45, př. 1.

Návrh odměn je předložen po projednání s Mgr. Pavlem Fraňkem, náměstkem hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací. Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-45, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 13. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz