Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-47: Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-36-2019-47.pdf, RK-36-2019-47pr01.pdf , RK-36-2019-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-36-2019-47
Název Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství
Zpracoval J. Dočkalová, L. Stejskal
Předkládá I. Hanáková Kosourová, K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz