Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-49: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání

RK-36-2019-49.pdf, RK-36-2019-49pr01.xls

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-36-2019-49
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů SŠ v souvislosti s monitorováním kvality vzdělávání
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí finanční podpory na monitorování kvality vzdělávání na středních školách zřizovaných krajem.

Střední školy využily nabídky firmy Scio (Testy do hodin - produkt KLIKA) na podzimní kolo testování v roce 2019 a umožnily svým žačkám a žákům zapojit se do monitorování v prvních i ve třetích ročnících učebních oborů a prvních i čtvrtých ročnících maturitních oborů. Do testování se přihlásilo 23 škol a celkový počet přihlášených žáků a žákyň byl 3 728.

Návrh řešení

Radě kraje je navrženo poskytnout středním školám dle materiálu RK-36-2019-49, př. 1 podporu v celkové výši 408  312 Kč, a to z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (ÚZ 00315). Za tímto účelem je navrženo schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám, a to v částkách dle materiálu RK-36-2019-49, př. 1 na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň učebních oborů skupiny H a maturitních oborů skupiny M a L.   

Finanční prostředky jsou školám poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299, část Systémová podpora zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách (ÚZ 00315) jsou schváleny finanční prostředky na monitorování a hodnocení kvality služeb škol a školských zařízeních zřizovaných krajem.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám v celkové výši 408 312 Kč na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol dle materiálu RK-36-2019-49, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz