Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-51: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“

RK-36-2019-51.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-36-2019-51
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na projekt „BIG“
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“) na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (dále též „Vysočina Education) a jejich zprostředkování organizaci.

Vysočina Education realizuje projekt „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051). Kraj Vysočina jako zřizovatel Vysočiny Education obdržel na účet část prostředků podílu státního rozpočtu za účelem jejich přeposlání na organizaci. Jedná se o částku 109 498,22 Kč (4 283,13 EUR). Jedná se o další obdrženou platbu v rámci tohoto projektu.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu.

Radě kraje je tedy navrhováno schválit:

  • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ v celkové výši 109 498,22 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 498,22 Kč pro Vysočinu Education na realizaci projektu „BIG“.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 109 498,22 Kč určené pro příspěvkovou organizaci kraje na realizaci projektu „BIG“ (ÚZ 110117051).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051) ve výši 109 498,22 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 109 498,22 Kč na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051).
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz