Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-56: Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti

RK-36-2019-56.pdf, RK-36-2019-56pr01.pdf , RK-36-2019-56pr02.doc , RK-36-2019-56pr03.doc

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-36-2019-56
Název Projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ – monitorovací zpráva o udržitelnosti
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu „Od myšlenky k výrobku 2“.

Kraj Vysočina realizoval projekt „Od myšlenky k výrobku 2“ reg. č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619, který byl financován z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Stěžejní aktivitou projektu bylo pořízení zařízení pro využití ve čtyřech technických centrech. V rámci projektu bylo do středních škol pořízeno nové vybavení, které výrazně zlepšilo podmínky pro přípravu učňů a studentů strojírenských a elektrotechnických oborů na praxi ve firmách a usnadnilo zapracování po nástupu do zaměstnání. Konkrétně bylo pořízeno 7 CNC frézek, 7 CNC soustruhů, 32 digitálních osciloskopů a 4 frekvenční analyzátory.  Monitorovací zpráva o udržitelnosti je předkládána za období 1. 10. 2018 – 30. 11. 2019 a je součástí materiálu RK-36-2019-56, př. 1. Přílohou monitorovací zprávy je Popis realizace projektu, který je součástí materiálu RK-36-2019-56, př. 2. Další přílohou monitorovací zprávy je prohlášení skutečností uvedených v Čestném prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku dle materiálu RK-36-2019-56, př. 3.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit monitorovací zprávu dle materiálu RK-36-2019-56, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-56, př. 3.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-36-2019-56, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-56, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz